Allied Plasma Inc

API-logoUSA-colorbAllied Plasma, med sin "strategiska nord-och sydamerikanska allierade företag, har avancerade två mobila system plasma förgasning för sanering av fast och flytande farligt avfall som kommer debut i Q4 2016. Den EcoPro® serie av system erbjuder en ekologisk förmåga skydd lösning för medicinsk, e-avfall, industriella slam och andra farliga avfall.

EcoPro® system är optimalt dimensionerad för att ge en så stor bearbetning kapacitet som möjligt för rörlighet samtidigt tillgodose sanering behoven hos våra Hazmat kunder, inklusive förmildrande miljörisk och tillhörande personal skulder. Vårt företag och partners är mycket kompetenta i att hantera, transportera, och slutliga omhändertagandet av farligt avfall.

Allied Plasma Inc. kommer att vara den främsta leverantören av EcoPro® Series-system för Nordamerika, Europa och Asien.