Allied Plasma do Brasil

API-logotypBrasilien-färgAllied Plasma do Brasil är vår globala partner i att tillhandahålla system, försäljning och tjänster för att möta de miljömässiga frågorna i den globala allmänningar.

Denna nord-och sydamerikanska partnerskap är väl rustat för att ge nödvändiga farligt avfalls-sanering, utbildning och underhållsstöd för EcoPro® Series-system. Den extra tillverkningslinjen kommer att avsevärt öka den avancerade tekniken arbetskraften i delstaten Paraná samt att ge den ekonomiska tillväxten i regionen.

Allied Plasma do Brasil kommer att vara den främsta leverantören av EcoPro® Series-system för central & Sydamerika, Afrika och Mellanöstern.