Sales and Services

usa-kanadaAllied Plasma inledningsvis kommer att tillhandahålla EcoPro® systemtjänster till regionchefer runt om i USA och Kanada. Dessa platser kan placeras i optimala lägen som kommer att minimera transportkostnaderna och tillåtna lagrings förseningar, och lämna det farliga materialet generatorn den lämplig feedback att hans Hazmat helt har förstörts. Med tiden, Allied Plasma kommer att ge kompletta system detaljhandelsförpackningar att omfatta utbildning av personal och reservdelar underhåll. Utbildningen kommer att omfatta miljö och personalens säkerhet, det möjligt att följa, operativ nivå reparation och återkommande underhållsbehov.

Med framsteg inom plasma förgasning och energiteknik, den EcoPro® serien kan lägga system III och IV för att engagera nya funktioner eller specifika kunders bygga krav.